Od kedy banky v SR realizujú platobný styk v súlade s požiadavkami SEPA?

Banky v SR museli byť pripravené na SEPA najneskôr od 01.02.2014, pričom od tohto termínu:

  • prijímajú úhrady a inkasá v súlade so SEPA pravidlami v nových formátoch ISO 20022: SEPA úhrady (pain.001) a SEPA inkasá (pain.008).
  • poskytujú svojim klientom elektronický výpis XML výpis (camt.053) prípadne informáciu o stave transakcie presne definovaným spôsobom (pain.002)
  • do 01.02.2016 sú oprávnené poskytovať službu konverzie starých formátov úhradových a inkasných súborov do XML formátov