Nedá sa vrátiť späť do starého Internetbankingu? Keď sme už raz prešli do Georgea a Business24?

Službu Internetbaning už banka neposkytuje. Bola nahradená novými službami Business24 a George.