Musím kvôli Súhlasu s inkasom prísť osobne do pobočky banky?

Súhlas s inkasom je možné zriadiť okrem Obchodného miesta banky aj v službe Internetbanking George.