Pri manuálnom zadávaní hromadného príkazu sa stane, že spadne pripojenie k serveru. Príkazy nie sú uložené, musím ich zadávať nanovo. Prečo to neuloží automaticky?

V súčasnosti sú platobné príkazy uložené klikom na tlačidlo „Uložiť do rozpracovaných“. Funkcionalitu plánujeme v rámci vylepšovania aplikácie v priebehu roka 2020 upraviť.