Pri zobrazení platieb vidím číslo účtu a názov účtu – nepotrebujeme to lebo viem, kde sa nachádzam a mám len jeden účet a jeden názov.

Zoznam aj poradie stĺpcov v tabuľke si môžete prispôsobiť.