Má nový systém platieb pre moju firmu nejaké výhody?

  • Rozšírenie hraníc pre domáce úhrady o všetky SEPA krajiny, s tým súvisiace zníženie vašich finančných nákladov platobného styku
  • Na účet príjemcu je pripísaná úhrada v plnej výške
  • Zrýchlený proces spracovania úhrad do SEPA krajín - príjemca úhrady má pripísanú úhradu najneskôr nasledujúci obchodný deň
  • Zjednodušenie zasielania úhradových a inkasných súborov v súlade s ISO 20022 - formáty úhradových a inkasných súborov jednotné pre všetky banky, ktoré sú pripravené prijímať SEPA úhrady a SEPA inkasá
  • V jednom súbore SEPA úhrad pain.001 môžete zaslať transakcie v rámci SLSP do iných bánk v SR ale aj do bánk v zahraničí, ktoré sú pripravené na SEPA Credit Transfer
  • Zjednodušené spracovanie elektronického výpisu z účtov rôznych slovenských bánk vzhľadom na zjednotenú štruktúru
  • Nový parameter SEPA úhrady (príp. inkasa) pre jednoduchšie párovanie transakcie s položkou Vášho účtovníctva – Referencia platiteľa:

35 alfanumerických znakov (s ohľadom na povolené znaky)

Tento údaj môžete vyplniť konvenciou dohodnutou medzi slovenskými bankami pre zachovanie platobných symbolov v úhradovom súbore pain.001                    

v poli EndToEndId:

/VS1234567890/SS9876543210/KS1234

 

Vyplnenie Referencie platiteľa v tejto štruktúre umožní bezproblémové spracovanie transakcie z výpisu aj v starom formáte či už na strane platiteľa alebo príjemcu.