Má bezpečnostný predmet EOK dobu platnosti alebo je vydaný a platný neobmedzene?

EOK je vydaný a platný bez obmedzenia.