Kto vedie databázu mandátov?

Databázu mandátov v dematerializovanej podobe (v databáze systému - aj pred aj po 1.2.2014) + od 1.2.2014 aj materializované, t.j. papierové je povinný viesť Inkasant. Banka vedie evidenciu súhlasov s inkasom na účtoch platiteľov.