Koľko úhrad môže obsahovať jeden úhradový súbor pain.001?

Úhradový súbor v štruktúre SEPA XML zasielaný funkcionalitou File Transfer kanálom
Internetbanking môže obsahovať až 10.000 úhrad.

Ostatné elektronické kanály funkcionalitou File Transfer príjmu až 100.000 úhrad v jednom súbore.