Koľko transakcií viem maximálne importovať?

V rámci importov je možné v jednom súbore naimportovať 100 000 platobných príkazov.