Kedy je firma pripravená na realizáciu úhrad podľa pravidiel SEPA?

Ak spracovávate elektronický výpis v štruktúre SEPA XML (CAMT.053), prípadne stav transakcie zo súborov pain.002.001.03,zasielate SEPA úhrady vo formáte SCT XML pain.001.001.03, ako inkasant zasielate inkasá v štruktúre SEPA XML pain.008.001.02, Vaša spoločnosť je SEPA ready.