Kedy a ako často treba banke zasielať finančné výkazy. Ako si ich môžem vygenerovať?

Na domovskej stánke sa zobrazujú upozornenia k plneniu špecifických podmienok financovania. Podmienky pre plnenie špecifických podmienok k úverom vrátane finančných výkazov sú definované v zmluvných podmienkach ku financovaniu. Finančné výkazy zašlete kliknutím na danú špecifickú podmienku v upozorneniach na domovskej stránke. Budete presmerovaný na obrazovku, kde priložíte požadovaný dokument. Spravidla, ak nie je dohodnuté inak, priebežné výkazy je potrebné zasielať štvrťročne a daňové raz ročne.