Je možné vidieť zostatok účtu pri prehľade obratov?

V prehľade obratov je zobrazený priebežný zostatok po obrate. V prípade požiadavky na zobrazovanie iných typov zostatkov je potrebné urobiť úpravu v aplikácií.