Je možné v schéme CORE inkasovať podnikateľské subjekty?

Áno, aj podnikateľské subjekty je možné inkasovať v spotrebiteľskej schéme CORE, ak
podnikateľský subjekt ako Platiteľ podpísal SEPA Mandát, v ktorého znení je uvedené právo Platiteľa požiadať o vrátenie zinkasovanej sumy do 8 týždňov od realizácie inkasa, a to bez uvedenia dôvodu.