Hromadným príkazom viem podpísať jednoduchý aj hromadný príkaz na jeden podpis?

Áno, v menu „Platby“ – „Transakčná história“ si označíte platby, ktoré chcete podpísať. Klikom na tlačidlo „Podpísať“ podpíšete všetky vybrané platby.