Do koľkej najneskôr môžem doručiť Platobný príkaz na Cezhraničný prevod?

Štandardný cezhraničný prevod: do 15:00 hod. Obchodného dňaUrgentný cezhraničný prevod v EUR, USD: do 13:00 hod. Obchodného dňaUrgentný cezhraničný prevod v cudzej mene: do 9:30 hod. Obchodného dňa.