Dala som si poslať výpis emailom. Ak si ho chcem otvoriť, pýta heslo. Kde si to heslo nastavujem pre výpisy?

Heslo k výpisom si môžete nastaviť, upraviť, zrušiť v menu „Nastavenia“ – „Nastavenia výpisov“. Defaultne je ako heslo nastavené prihlasovacie meno užívateľa.