Čo sa stane so starým číslom účtu našej firmy?

Aby ste mohli využívať výhody úhradových a inkasných súborov vo formáte SEPA XML,je potrebné zabezpečiť:

1. Na strane elektronického kanálu:

  • MultiCash – musíte mať k dispozícii modul SPA a modul CAMT pre doručovanie SEPA XML výpisu, odporúčame Vám nainštalovať modul PST pre spracovanie stavu transakcie. Postup nájdete tu

2. Na strane vášho účtovníctva je potrebné:

  • preveriť aktuálnosť používanej verzie Vášho účtovného systému s ohľadom na jeho pripravenosť generovať úhradové (príp. inkasné súbory) v štruktúre SEPA XML
  • zabezpečiť zmenu účtov Vašich obchodných partnerov, zamestnancov a iných príjemcov úhrad z domáceho (BBAN) do medzinárodného tvaru IBAN (International Bank Account Number) s identifikáciou banky protistrany kódom BIC (Bank Identifier Code)