Čo je to referencia mandátu?

Referencia mandátu je jedinečný identifikátor inkasa (podobný variabilnému symbolu), ktorý pozná Inkasant aj Platiteľ (napr. číslo zmluvného účtu, odberného miesta,.... ) tento údaj uvádza Inkasant v SEPA mandáte, alebo ho uvádza v notifikácii k prvému inkasu.