Čo je to CID?

CID (Creditor Identifier) je jedinečný identifikátor Inkasanta, na základe ktorého môže v spolupráci so svojou kreditorskou bankou zaslať SEPA inkasá. Na Slovensku CID prideľuje
Národná banka Slovenska. Požiadavku na pridelenie CID sprostredkuje pre inkasanta SLSP ako jeho kreditorská banka.