Čo je SEPA?

Single European Payment Area je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať eurové prevody v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností ako domáce eurové prevody, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Zoznam zúčastnených krajín a výhody nájdete tu.