Ak naša firma pri úhradách používa platbu cez Internetbanking a prevodné príkazy posiela z účtovného programu. Znamená to, že musíme pri každom obchodnom partnerovi v našom účtovnom programe zmeniť pôvodné číslo účtu BBAN do tvaru IBAN?

Keďže banky môžu poskytovať konverziu starých formátov úhradových súborov svojim klientom len do 30. 1. 2016, kedy sa skončí prechodné obdobie, požadujte od Vášho dodávateľa účtovného systému čo najskôr aktualizáciu verzie účtovného systému, ktorá podporuje vytváranie úhradového súboru pain.001.001.03. Predpokladom pre generovanie úhradového
súboru pain.001.001.03 je, že účet platiteľa a príjemcu bude uvedený v tvare IBAN.

Popis štruktúry úhradového súboru vo formáte SEPA XML nájdete tu: (SEPA Credit Transfer Customer to bank Implementation Guidelines)

Od 30. 1. 2016 budete môcť zasielať importovať domáce prevody výlučne ako pain.001, pričom BIC SWIFT kód banky príjemcu sa stáva nepovinným údajom.

BIC SWIFT kód naďalej ostáva jedným z možných údajov o banke príjemcu v Platobnom príkaze na vykonanie Cezhraničných prevodov. Bližšie informácie nájdete tu.