Akú platobnú podmienku mám zadať, ak môj obchodný partner očakáva pripísanie plnej sumy prevodu v prospech jeho účtu bez uplatnenia poplatkov bánk zúčastnených na prevode?

V prípade Domáceho prevodu je účet príjemcu vždy kreditovaný plnou sumou prevodu. Jediná povolená platobná podmienka je v prípade Cezhraničného prevodu s platobnou podmienkou „OUR“ bude účet príjemcu úhrady kreditovaný sumou prevodu v plnej výške, pričom poplatky SLSP a poplatky ďalších bánk zúčastnených na prevode budú zúčtované na ťarchu účtu platiteľa. Viac informácií o Príplatku za prevod s platobnou podmienkou „OUR“ nájdete v Sadzobníku.V prípade Cezhraničného prevodu v rámci bánk patriacich do finančnej skupiny ERSTE GROUP je poplatok za platobnú podmienku „OUR“ bez ohľadu na menu prevodu nulový.