Ako zistím aktuálnu verziu mobilnej aplikácie Business24?

Aktuálna verzia je uvedená priamo v mobilnej aplikácii Business24 v záložke Viac / Profil a je uvedená úplne dolu (napr. verzia 1.34.4).