Ako si viem deaktivovať balík Premium?

Deaktivovať balík Premium je možné v menu „Nastavenia“ položka „Informácie o klientovi“, posledná položka na stránke.