Ako často môže naša firma požiadať o vrátenie DPH?

Frekvencia závisí od podmienok daňových úradov v jednotlivých krajinách. Väčšinou je možné refundovať 4 x ročne.