Aké typy výdavkov je možné refundovať?

  • obchodné výdavky a výdavky na konferencie,
  • ubytovanie, stravovanie a výdavky na reprezentáciu,
  • cestovné náklady a náklady súvisiace s dopravou,
  • výdavky na reklamu a reklamné predmety,
  • veľa ďalších dodatkových výdavkov.