Aké sú kritériá pre vrátenie DPH?

Každá krajina má špecifické podmienky kvalifikácie na vrátenie DPH. Daňoví odborníci však určili spoločné podmienky, ktoré mnohé krajiny vyžadujú.