Je veľmi nepraktické, ak zadávame hromadný príkaz a zároveň aj manuálny jednoduchý príkaz, že sa nedajú podpísať v jednom kroku. Alebo sa mýlim?

V menu „Platby“ – „Transakčná história“ si označíte platby (jednoduché aj hromadné), ktoré chcete podpísať. Klikom na tlačidlo „Podpísať“ podpíšete všetky vybrané platby.