Ak v Business24 používame na podpísanie platby EOK, tak v mobilnej aplikácii budeme akým spôsobom podpisovať platby?

EOK je platný aj pre mobilnú aplikáciu.