Obchodná firma

Je centrom vášho záujmu obchod? Sme pre vás spoľahlivým partnerom, ktorý vás podporí pri vytváraní dlhodobých obchodných vzťahov.

Obchodná firma

Vyberte si možnosť, ktorá vás zaujíma:
Všetko
Vyberte výšku obratu vašej firmy
Všetko
Počet nájdených produktov:

Business účet

Pre firmy

Vyberte si typ účtu, ktorý bude najvhodnejší pre potreby vašej firmy

 • všetky prichádzajúce platby bez poplatku
 • moderné služby elektronického bankovníctva bez poplatku
 • možnosť vedenia účtu bez poplatku
 • 12 mesiacov bez poplatku pre začínajúce firmy

SPORObusiness

Pohodlné riadenie financií vašej firmy

 • v EUR aj cudzej mene
 • aj na účely poukazovania dotácií
 • môžete zriadiť aj pred vznikom spoločnosti
 • pre účely sociálneho a rezerveného fondu
 • pre notárske úschovy a výťažky z exekúcií

SPORObusiness fondy

Účet bez poplatku na účely vedenia sociálneho a rezervného fondu

 • na poukazovanie prostriedkov sociálneho a rezervného fondu
 • vedenie účtu bez poplatku
 • úrok vždy posledný deň v mesiaci

MultiCash

Komplexný systém elektronického bankovníctva pre väčšie spoločnosti

 • spracovanie väčšieho množstva transakcií
 • správa účtov vo viacerých bankách doma aj v zahraničí z jednej aplikácie 
 • prepojenie aplikácie s vaším účtovníctvom

Internetbanking

Zostaňte s nami v spojení 

 • prístup cez internet 24 hodín, 7 dní v týždni
 • získate pripojenie k účtu 
 • platby zadávate kdekoľvek

SMS služby

Buďte informovaní o pohyboch na účte formou SMS priamo do vášho mobilu

Môžete ju očakávať, ak

 • nastane pohyb na účte 
 • ak realizujete transakciu a je potrebné ju podpísať cez SMS kľúč 
 • ak sa nezrealizovala platba

Elektronické výpisy

Výpisy z účtov vybavíme mailom

 • denne, mesačne alebo ročne vám zašleme výpisy na bežné a úverové účty
 • do všetkých kanálov elektronického bankovníctva

Sporopay

Jednoduché a bezpečné nákupy cez internet

 • nakupujete jednoducho v internetových obchodoch
 • potrebujete len aktívny Internetbanking
 • zjednodušené platby pre obchodníkov

GP webpay E-commerce

GP webpay je internetová platobná brána vyvinutá spoločnosťou Global Payments.

 • prijímanie platobných kariet kartových spoločností Visa, Mastercard, Diners Club a American Express
 • sofistikované užívateľské rozhranie – intuitívny dizajn, optimalizácia pre všetky mobilné zariadenia
 • rozšírené funkcie uľahčujúce platby – opakujúce sa platby, Fastpay, Masterpass, Mastercard Mobile, platby PUSH

POS terminál

Elektronické zariadenie umožňujúce zákazníkom bezhotovostne platiť za tovar

 • odborné poradenstvo
 • odbúranie práce s hotovosťou

Nočný trezor

Vaša hotovosť na bezpečnom mieste

 • moderné samoobslužné zariadenie
 • rýchla, bezpečná a jednoduchá manipulácia  
 • vklad hotovosti v akejkoľvek výške· 
 • trezor otvoríte svojím bezpečnostným kódom

Uzatvorený obal

Naša banka ponúka zber a spracovania hotovostných vkladov firemných klientov na obchodnom mieste.

Hotovosť v pobočke

Miesta, kde môžete realizovať všetky hotovostné operácie 

 • vklady hotovosti
 • výbery hotovosti
 • pokladničné služby

Zber a spracovanie hotovosti bezpečnostnou agentúrou — s licenciou NBS

Zber a spracovanie hotovosti bezpečnostnou agentúrou s licenciou NBS.

Spôsob spracovania tržieb spočíva v zabezpečení zvozu hotovosti a spracovania bezpečnostnou firmou a pripísania tejto hotovosti na účet klienta vedený v našej banke.

Domáci platobný styk

Prevody v eurách v rámci SEPA krajín

 • SEPA je jednotná oblasť, v ktorej sú obyvatelia a spoločnosti schopní posielať a prijímať eurové prevody v rámci členských krajín SEPA za rovnakých podmienok, práv a povinností ako domáce eurové prevody.
 • SEPA zjednocuje štandardy bezhotovostných platieb v eurách vo všetkých členských krajinách.

Cezhraničný platobný styk

Využívate ho pri platobnom styku do/zo zahraničia alebo v cudzej mene v rámci SR.

 • môžete ho realizovať aj prostredníctvom cezhraničného prevodu vo forme šeku

Spracovanie miezd

Nástroj na komfortné spracovanie veľkého počtu miezd

 • prehľadný systém cez služby elektronického bankovníctva
 • rýchle a diskrétne riešenie

Karty

Platobné karty pre vás a pre vašich zamestnancov slúžia na platenie, výber v hotovosti, ale aj na poistenie rizík a pod.

 • ponúkame široké portfólio platobných kariet
 • najmodernejšie kartové technológie

Faktoring

Moderná správa pohľadávok. Venujte sa obchodu, financovanie je na nás

 • dodávate s odloženou splatnosťou, potrebujete financie, ale nechcete úver?  
 • odkup pohľadávok s odloženou splatnosťou  od 14 do 180 dní
 • faktoring voči tuzemským aj zahraničným odberateľom

Forfaiting

Odkúpenie krátkodobých aj dlhodobých pohľadávok bankou pred lehotou ich splatnosti 

 • riziko nezaplatenia pohľadávky preberá banka
 • poskytnutím dodávateľskeho úveru odberateľom sa zvyšuje vaša konkurencieschopnosť  
 • peňažné prostriedky vám poskytneme až do výšky 100 % hodnoty pohľadávky

Cash Pooling - Automatické riadenie likvidity

Automatická služba, ktorá zabezpečí, že zostatky na všetkých účtoch sa koncentrujú na váš hlavný účet

 • výsledkom sú optimalizované úroky a náklady, možnosť zdieľania voľných zdrojov v  rámci vnútropodnikových pôžičiek
 • redukcia úrokových nákladov a zvýšenie úrokových príjmov
 • optimalizácia využitia  podnikových zdrojov v rámci skupiny

Investičný splátkový úver

Chýba vášmu podnikaniu nový impulz? Poskytneme vám pôžičku až na 10 rokov, ktorú vám nastavíme podľa potreby

 • umožní vám získať finančné prostriedky na financovanie vašich plánov potrebných na rozvoj vašej firmy, rozšírenie vašej podnikateľskej činnosti
 • dlhšia lehota splatnosti úveru
 • plán čerpania nastavený podľa vašich požiadaviek
 • splátkový kalendár „ušitý” na mieru

Splátkový úver pre klientov s obratom do 1 mil. EUR

Vašej prevádzke nikdy nemusia chýbať prostriedky. Nespomaľujte a využite úvery na pokrytie svojich prevádzkových a investičných nákladov.

 • umožní vám aj pri nedostatku vlastných zdrojov plynulo financovať prevádzkové a investičné potreby a to formou účelového alebo bezúčelového úveru
 • plán čerpania úveru môžeme nastaviť podľa vašich požiadaviek
 • úver môžete získať aj bez zabezpečenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom 
 • úroky budete platiť len z čerpanej výšky úveru

Projektové financovanie (SPV)

Vynikáme naším prístupom pri riešení potrieb projektového financovania

 • vďaka dlhodobým skúsenostiam členov nášho teamu a korektnému prístupu vieme poskytnúť kvalitné a dlhodobé riešenie potrieb financovania
 • chceme vám byť partnerom v  skorom štádiu projektu, aby sme vám mohli poskytnúť naše skúsenosti a rady s financovaním projektov

Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v súkromnom sektore

Dostaňte do vašej firmy novú energiu. Zlepšite energetickú efektívnosť s úvermi od nás

 • úver pre podnikateľov na podporu projektov energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • výplata nenávratného príspevku po úspešnej realizácii projektu
 • bezplatná technická asistencia

Úver z úverovej linky EIB na podporu malých a stredných podnikov, veľkých firiem a subjektov verejného a neziskového sektora

Poskytneme vám finančnú injekciu pre vaše investičné projekty a získate aj prevádzkový kapitál, ktorý potrebujete.

 • Financovanie investičných projektov
 • Poskytnutie prevádzkového kapitálu
 • Zvýhodnené úrokové podmienky

Úver zabezpečený Rýchlou zárukou Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB)

Na to, aby ste mohli investovať v malom, nepotrebujete veľké záruky. Zaručí sa za vás SZRB

 • rýchle a jednoduché spracovanie žiadosti o úver
 • je možné ho poskytnúť vo forme Kontokorentného úveru, ale aj ako Splátkový úver
 • vystavenie záruky vybavíme v SZRB za vás
 • je vhodný, ak je vlastné zabezpečenie nedostačujúce

Úver zabezpečený portfóliovou zárukou JEREMIE

Podporíme vaše projekty mimo Bratislavy. Požadujeme primerané zabezpečenie a úver vám dáme aj na 10 rokov

 • financovanie malých a stredných podnikov
 • znížené požiadavky na zabezpečenie
 • nižšia úroková sadzba

Preklenovací úver na predfinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

Váš projekt podporíme ako prví. Poskytneme vám krátkodobý úver ešte predtým ako vám príde príspevok z EÚ.

 • pomôžeme Vám pokryť vaše výdavky pred vyplatením nenávratného finančného príspevku (NFP) z EÚ fondov
 • môžete získať výhodnú úrokovú sadzbu

Investičný úver na spolufinancovanie projektov s podporou EÚ fondov

Už nemusíte mať vlastné peniaze na to, aby ste čerpali dotácie z EÚ. Ak vám budú chýbať finančné prostriedky, radi vám požičiame.

 • Poskytneme vám zdroje na zabezpečenie povinnej miery spolufinancovania projektov s podporou EÚ fondov
 • Splatnosť aj nad 10 rokov

Úver z úverovej linky EBRD na podporu energetickej efektívnosti v súkromnom sektore

Dostaňte do vašej firmy novú energiu. Zlepšite energetickú efektívnosť s úvermi od nás

 • úver pre podnikateľov na podporu projektov energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie
 • výplata nenávratného príspevku po úspešnej realizácii projektu
 • bezplatná technická asistencia

Krátkodobý termínovaný úver (fixná tranža)

Požičajte si od nás maximálne na rok a na konci splaťte celú sumu automatickým odpisom z bežného účtu

 • vykryjete ním pružne a efektívne vaše prevádzkové potreby 
 • čerpať môžete aj niekoľko termínovaných úverov naraz
 • výhodná úroková sadzba

Kontokorentný úver

Majte peniaze v zálohe po celý rok vo forme povoleného debetu na bežnom účte. Požičiate si tak kedykoľvek a bez zmlúv

 • efektívny nástroj pružného riadenia cash flow
 • poskytuje ľahko dostupné zdroje na krytie prevádzkových potrieb 24 hodín denne 365 dní v roku bez nutnosti navštíviť obchodné miesto banky
 • nie je potrebné preukazovať účel použitia finančných prostriedkov 
 • úver sa spláca priebežne automaticky pripísaním došlých platieb na účet
 • splatenú časť úveru je možné kedykoľvek opätovne čerpať

Bankové záruky

Zabezpečíme riziko vášho podnikania

 • pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť plnenie svojich záväzkov voči tretej osobe
 • zaistíme akýkoľvek druh záväzkov na oboch zmluvných stranách 
 • s vystavenou zárukou získate možnosť získať výhodnejšie obchodné podmienky  (dlhšiu lehotu splatnosti, vrátenie zádržného, zaplatenie platby vopred)

Dokumentárne inkaso

Sme vaším agentom pre riadne zinkasovanie hodnoty dokumentov

 • cenovo výhodný platobný nástroj zahraničného obchodu
 • pre fyzické osoby podnikateľov alebo právnické osoby, ktoré chcú zabezpečiť vydanie dokumentov kupujúcemu len po zaplatení, akceptácii zmenky  alebo splnení iných inštrukcií
 • vhodný, keď nie je potrebné zabezpečenie platby dokumentárnym akreditívom
 • vhodný pre obchod s krajinami s usporiadanými politickými, hospodárskymi a právnymi pomermi

Dokumentárny akreditív

Eliminujte riziko nezaplatenia kupujúcim tým, že zaplatenie garantuje banka  

 • platobný nástroj zabezpečujúci zaplatenie za dodaný tovar alebo službu 
 • umožňuje minimalizovať riziká obchodovania s novými obchodnými partnermi so sídlom v krajinách so zvýšeným hospodársko-politickým rizikom
 • výplata bude bankou uskutočnená až po splnení všetkých podmienok stanovených akreditívom

Akcie

Zhodnoťte svoj kapitál či dividendy s vyššou mierou rizika

 • vyššia miera rizika
 • možnosť kapitálového aj dividendového zhodnotenia
 • strednodobá a dlhodobá investícia

Dlhopisy a hypotekárne záložné listy

S nami máte výhodný pomer risku a zisku s dlhodobou a strednodobou investíciou

 • dlhodobá a strednodobá investícia

Termínové kontrakty - Futures

Predávajte alebo kupujte na burze s vopred dohodnutým časom a s vopred dohodnutou cenou.

 • získate prístup na hlavné európske, americké a ázijské derivátové burzy
 • vysoká likvidita na trhoch s finančnými futures

Štátne pokladničné poukážky - Treasury Bills

Investujte s istotou. Spoľahlivé zhodnotenie vašich prostriedkov s garanciou štátu

 • spoľahlivé zhodnotenie vašich prostriedkov
 • garancia štátom
 • riziko štátu

Komoditná opcia

Zabezpečte sa pred pohybom cien komodít bez poplatkov za realizáciu alebo vysporiadanie

 • získate prístup na hlavné európske a americké komoditné burzy
 • máte možnosť znížiť si náklady/zvýšiť si profit podľa vývoja na trhoch
 • bez poplatkov za realizáciu alebo vysporiadanie

Komoditný swap

Znížte riziko spojené so zmenou ceny určitej komodity na vopred zvolené obdobie

 • získate prístup na hlavné európske a americké komoditné burzy
 • máte možnosť znížiť si náklady/zvýšiť si profit podľa vývoja na komoditných trhoch

Obchod s emisnými kvótami

Navoľte si ľubovoľnú splatnosť v rámci podmienok a bez poplatkov za realizáciu alebo vysporiadanie

 • ľubovoľná splatnosť v rámci podmienok
 • bez poplatkov za realizáciu alebo vysporiadanie
 • poradenstvo
 • trhové kotácie spotových a forwardových cien emisných povoleniek

Menová opcia – FX option

Dáme vám právo na dohodnutý obchod pri dohodnutom kurze, čím obmedzujete kurzovú stratu

 • právo na dohodnutý obchod pri dohodnutom kurze
 • obmedzujete kurzovú stratu
 • aj exotické menové páry

Menový swap – FX Swap

Kombinujte spotovú a termínovanú menovú konverziu a zabezpečte sa pred nežiaducim pohybom kurzu

 • lacnejšie využívate vlastné zdroje
 • zabezpečíte sa proti nežiaducemu pohybu kurzu

Okamžitá menová konverzia - FX Spot

Dohodnete si individuálny výmenný kurz a máte možnosť objednávky na vami požadovaný výmenný kurz

 • máte nepretržitý prehľad o vývoji kurzu
 • devízové poradenstvo
 • možnosť objednávky na vami požadovaný výmenný kurz

Termínová menová konverzia - FX Forward

Dohodnite si výmenný kurz dnes a záväzky splácate v budúcnosti

 • dohodnutie výmenného kurzu dnes, záväzky splatné v budúcnosti
 • presná projekcia vášho budúceho cash flow
 • umožnenie konverzie kedykoľvek v priebehu vopred dohodnutého časového intervalu podľa vašich potrieb

Dohoda o budúcej úrokovej miere - FRA obchod

Zafixujte si úrokovú sadzbu na isté časové obdobie a získajte permanentný prehľad o vývoji úrokových sadzieb

 • fixácia úrokovej sadzby
 • permanentný prehľad o vývoji sadzieb
 • pohodlné uzatváranie obchodov cez telefón

Úroková opcia - IRC a IRF obchod

Ochráňte svoje finančné prostriedky pred výkyvmi úrokových sadzieb

 • ochrana pred výkyvmi úrokových sadzieb
 • v hlavných svetových a regionálnych menách

Úrokový swap - IRS obchod

Zmeňte si fixnú úrokovú sadzbu na pohyblivú a naopak tak, ako to len vám vyhovuje

 • zmena sadzieb z fixných na plávajúce a naopak
 • prehľad o vývoji sadzieb

Krátkodobý termínovaný vklad - KTV

Vaše finančné prostriedky zhodnotíte cez krátkodobý termínovaný vklad

 • vybavíte cez telefón
 • dohodneme vám individuálnu úrokovú sadzbu
 • termín viazanosti nastavíme podľa vašich potrieb

Štruktúrovaný depozit šitý na mieru

Vaše finančné prostriedky zhodnotíte v mene, aká len vám vyhovuje

 • výrazne vyššie zhodnotenie vkladov
 • štrukturovaný depozit šitý na mieru
 • prispôsobte si produkt závislosti od meny, kurzu či vašich potrieb

Termínované vklady

Zhodnotenie voľných zdrojov

 • garantovaná úrokovú sadzba počas viazanosti vkladu
 • možnosť pravidelne aj nepravidelne sporiť
 • možnosť zvýšiť alebo znížiť sumu termínovaného vkladu pri jeho splatnosti
 • možnosť disponovať úrokmi – pripísať ich k istine, previesť na účet alebo vkladnú knižku vedenú v našej banke alebo v prípade jednorazového termínovaného vkladu možný výber aj v hotovosti

Splátkový úver pre klientov s obratom do 1 mil. EUR

Vašej prevádzke nikdy nemusia chýbať prostriedky. Nespomaľujte a využite úvery na pokrytie svojich prevádzkových a investičných nákladov.

 • umožní vám aj pri nedostatku vlastných zdrojov plynulo financovať prevádzkové a investičné potreby a to formou účelového alebo bezúčelového úveru
 • plán čerpania úveru môžeme nastaviť podľa vašich požiadaviek
 • úver môžete získať aj bez zabezpečenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom 
 • úroky budete platiť len z čerpanej výšky úveru

Prevádzkový splátkový úver

Ak vám niečo v prevádzke chýba, doplňte to. S prevádzkovým splátkovým úverom pokryjete všetky sezónne výkyvy

 • umožňuje plynulé financovanie prevádzkových potrieb
 • získate ním chýbajúce zdroje na plánované rozšírenie vašej výrobnej alebo obchodnej činnosti
 • pokryje vám zvýšené finančné potreby v určitom období z dôvodu sezónneho charakteru vašej podnikateľskej činnosti
 • rýchle spracovanie žiadosti o úver do 500-tisíc €

Povolené prečerpanie pre podnikateľov

Na vašom účte sa môže skrývať viac, ako sa zdá. Získajte ľahko dostupné zdroje, ktoré budete mať stále k dispozícii.

 • rýchle poskytnutie s minimálnym počtom požadovaných dokladov
 • výška povoleného debetu sa odvíja predovšetkým od realizovania platobného styku na podnikateľských účtoch vedených v našej banke
 • určený aj pre klientov bez uceleného účtovného obdobia, ak využíva podnikateľský účet v našej banke aspoň 6 ucelených kalendárnych mesiacov