Finančný lízing


Prenájom investičného majetku s dojednaným právom kúpy prenajatej veci, priktorom po skončení doby nájmu prechádza vlastnícke právo k predmetu nájmu z prenajímateľa na nájomcu:

  • alternatívna forma výhodného financovania hnuteľného majetku
  • výber dodávateľa lízingu v kompetencii klienta
  • postupné splácanie v rovnomerných alebo nerovnomerných splátkach s možnosťou odkúpenia za vopred dohodnutú sumu

Výhody finančného lízingu

  • možnosť schválenia finančného lízingu spolu s inou formou úveru,
  • rýchlosť poskytnutia finančného lízingu,
  • nízka prvá zvýšená splátka (tzv. akontácia) už od 0 %,
  • možnosť individuálneho poistenia hnuteľného majetku,
  • rýchle spracovanie žiadosti o lízing do 500 tis. EUR,
  • minimálna výška financovanej hodnoty 3 500 EUR,
  • splácanie: rovnomerné mesačné /štvrťročné splátky podľa splátkového kalendára.

Súvisiace produkty

×
Mobilná aplikácia George
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Teraz na Google Play
Zobraziť