Sejačka Kuhn Fastliner 6m

Značka: Sejačka Kuhn Fastliner 6m
Rok výroby: 2006
VIN číslo (výrobné číslo): 19 459
Cena bez DPH: 15 500,- eur

Pre bližšie informácie alebo rezerváciu obhliadky hnuteľných vecí nám napíšte:
predaj@aukcnecentrum.sk, bachar@aukcnecentrum.sk

Aukčné centrum s.r.o.
Triblavinská 3191
900 25 Chorvátsky Grob
www.aukcnecentrum.sk