Dominoni Kukuričný adaptér S 9612

Rok výroby: 2012
V prevádzke od: 2012
VIN číslo: 4329
Cena bez DPH: 12 600,- eur

Pre bližšie informácie alebo rezerváciu obhliadky hnuteľných vecí nám napíšte:
predaj@aukcnecentrum.sk, tech@aukcnecentrum.sk

Aukčné centrum s.r.o.
Triblavinská 3191
900 25 Chorvátsky Grob
www.aukcnecentrum.sk