Kupujete do firmy auto?
Kedy zvoliť leasing a kedy úver?


Odpovede na tieto otázky trápia nejedného podnikateľa.
Prekvapujúco, nebude to výška splátky, ktorá rozhoduje.

Kupujete do firmy auto? Kedy zvoliť leasing a kedy úver?


Odpovede na tieto otázky
trápia nejedného podnikateľa.
Prekvapujúco, nebude to výška
splátky, ktorá rozhoduje.

Je výhodnejší leasing alebo úver na auto? A ak leasing tak, operatívny alebo finančný?

Či už idete do firmy kupovať osobné auto, dodávku alebo stavebný stroj, bude vás ako podnikateľa zaujímať nielen celková cena, ale najmä mesačná plátka, s ktorou bude treba rátať. Možno vás prekvapíme, ale splátka pri leasingu aj pri úvere je takmer totožná, sú situácie, keď je dokonca rovnaká. Dôležitý rozdiel je však v tom, kto a kedy vozidlo vlastní a najmä – kedy za kupované vozidlo zaplatíte DPH.

Ak totiž beriete auto na úver, DPH platíte v mesiaci, keď auto kupujete. Odpočítať si tak môžete celú DPH za kupované vozidlo v jeden mesiac. Takže ak máte v malej firme napríklad silný mesiac, v ktorom ste veľa fakturovali, úver na auto je možnosťou, ako si DPH z faktúr znížiť.

Ak si ale potrebujete odpisovať DPH za nakupované auto postupne, po mesiacoch, potom je pre vás a váš cash flow vhodnejší finančný leasing. Pri ňom si odpočítavate DPH z mesačnej splátky za leasing.

Hlavné rozdiely medzi leasingom a úverom zhrnul v nasledujúcom rozhovore vedúci oddelenia leasingu Slovenskej sporiteľne, Martin Trúchly.

Kupujem si do firmy auto na úver. Platí, že DPH si môžem odpísať na jeden raz a pri leasingu si ho odpisujem postupne, ako prichádzaju splátky?

V princípe a zjednodušene áno. Pri úvere to vozidlo obstaráva firma – dodávateľ fakturuje vozidlo firme, preto má aj firma nárok na odpočet DPH. Pri operatívnom a finančnom leasingu obstaráva vozidlo leasingová/financujúca spoločnosť, preto financujúca spoločnosť má pri leasingu nárok na odpočet DPH z daného vozidla.

Takže splátka úveru je už potom bez DPH, ale splátka leasingu je aj s DPH?

Leasing je služba, ktorá podlieha DPH, preto na splátky (čo je defacto nájom) sa uplatňuje DPH.

Čo dnes firemní klienti využívajú viac pri kúpe auta, je to úver alebo leasing?

Pri menších firmách je väčší záujem o úver na auto, lebo nadmerný odpočet DPH za auto hrá významnú rolu v ich cash flow. Pri väčších firmách je to jedno, či je to úver alebo leasing, lebo DPH v ich cash flow nezohráva takú významnú úlohu. Ale vo všeobecnosti na leasingovom trhu pri financovaní áut má najväčší podiel práve úver.

Ak porovnáme operatívny a finančný leasing, ktorý je vhodný pre akých klientov?

Hlavný rozdiel je v predkupnom práve na financované vozidlo. Operatívny leasing je ako keby vozidlo na paušál – mesačne platíte fixnú platbu a každé štyri roky si auto môžete vymeniť za nové, nikdy nebudete vozidlo vlastniť, len si ho prenajímate, pričom v cene prenájmu môžete mať dohodnuté všetky služby spojené s autom, ako je výmena pneumatík, servisné prehliadky, náhradné vozidlo v prípade havárie, alebo poruchy prenajatého vozidla. Finančný leasing je skôr financovanie vozidla s predkupným právom – teda ak štyri roky vozidlo splácate, tak po tých štyroch rokoch sa máte možnosť stať vlastníkom za symbolickú cenu – napr. 25 eur.

Môže firma ukončiť leasing kedykoľvek? Sú pri predčasnom ukončení nejaké sankcie?

Firma môže leasingové financovanie ukončiť kedykoľvek, či už ide o finančný alebo operatívny leasing. Rovnako to ale platí aj pri úvere. Pri finančnom leasingu a úvere je sankcia nejaké malé percento z nesplatenej istiny (napr. 2 – 3 %); pri operatívnom leasingu už je ten prepočet zložitejší a záleží, na aké obdobie bol uzavretý operatívny leasing, a v ktorom roku životnosti leasingu ho chcete ukončiť.

A ako je to v situácii, keď firma o vozidlo príde napríklad pri krádeži?

Ak dôjde ku krádeži vozidla, tak je jedno, či ide o finančný leasing alebo o úver. Zmluva sa predčasne ukončí a poisťovňa, či už cez vinkuláciu alebo priame poistenie, poskytne poistné plnenie. Následne dôjde k zúčtovaniu a preplatok sa posiela klientovi na účet.

Je výhodnejší leasing alebo úver na auto? A ak leasing tak, operatívny alebo finančný?

Či už idete do firmy kupovať osobné auto, dodávku alebo stavebný stroj, bude vás ako podnikateľa zaujímať nielen celková cena, ale najmä mesačná plátka, s ktorou bude treba rátať. Možno vás prekvapíme, ale splátka pri leasingu aj pri úvere je takmer totožná, sú situácie, keď je dokonca rovnaká. Dôležitý rozdiel je však v tom, kto a kedy vozidlo vlastní a najmä – kedy za kupované vozidlo zaplatíte DPH.

Ak totiž beriete auto na úver, DPH platíte v mesiaci, keď auto kupujete. Odpočítať si tak môžete celú DPH za kupované vozidlo v jeden mesiac. Takže ak máte v malej firme napríklad silný mesiac, v ktorom ste veľa fakturovali, úver na auto je možnosťou, ako si DPH z faktúr znížiť.

Ak si ale potrebujete odpisovať DPH za nakupované auto postupne, po mesiacoch, potom je pre vás a váš cash flow vhodnejší finančný leasing. Pri ňom si odpočítavate DPH z mesačnej splátky za leasing.

Hlavné rozdiely medzi leasingom a úverom zhrnul v nasledujúcom rozhovore vedúci oddelenia leasingu Slovenskej sporiteľne, Martin Trúchly.

Kupujem si do firmy auto na úver. Platí, že DPH si môžem odpísať na jeden raz a pri leasingu si ho odpisujem postupne, ako prichádzaju splátky?

V princípe a zjednodušene áno. Pri úvere to vozidlo obstaráva firma – dodávateľ fakturuje vozidlo firme, preto má aj firma nárok na odpočet DPH. Pri operatívnom a finančnom leasingu obstaráva vozidlo leasingová/financujúca spoločnosť, preto financujúca spoločnosť má pri leasingu nárok na odpočet DPH z daného vozidla.

Takže splátka úveru je už potom bez DPH, ale splátka leasingu je aj s DPH?

Leasing je služba, ktorá podlieha DPH, preto na splátky (čo je defacto nájom) sa uplatňuje DPH.

Čo dnes firemní klienti využívajú viac pri kúpe auta, je to úver alebo leasing?

Pri menších firmách je väčší záujem o úver na auto, lebo nadmerný odpočet DPH za auto hrá významnú rolu v ich cash flow. Pri väčších firmách je to jedno, či je to úver alebo leasing, lebo DPH v ich cash flow nezohráva takú významnú úlohu. Ale vo všeobecnosti na leasingovom trhu pri financovaní áut má najväčší podiel práve úver.

Ak porovnáme operatívny a finančný leasing, ktorý je vhodný pre akých klientov?

Hlavný rozdiel je v predkupnom práve na financované vozidlo. Operatívny leasing je ako keby vozidlo na paušál – mesačne platíte fixnú platbu a každé štyri roky si auto môžete vymeniť za nové, nikdy nebudete vozidlo vlastniť, len si ho prenajímate, pričom v cene prenájmu môžete mať dohodnuté všetky služby spojené s autom, ako je výmena pneumatík, servisné prehliadky, náhradné vozidlo v prípade havárie, alebo poruchy prenajatého vozidla. Finančný leasing je skôr financovanie vozidla s predkupným právom – teda ak štyri roky vozidlo splácate, tak po tých štyroch rokoch sa máte možnosť stať vlastníkom za symbolickú cenu – napr. 25 eur.

Môže firma ukončiť leasing kedykoľvek? Sú pri predčasnom ukončení nejaké sankcie?

Firma môže leasingové financovanie ukončiť kedykoľvek, či už ide o finančný alebo operatívny leasing. Rovnako to ale platí aj pri úvere. Pri finančnom leasingu a úvere je sankcia nejaké malé percento z nesplatenej istiny (napr. 2 – 3 %); pri operatívnom leasingu už je ten prepočet zložitejší a záleží, na aké obdobie bol uzavretý operatívny leasing, a v ktorom roku životnosti leasingu ho chcete ukončiť.

A ako je to v situácii, keď firma o vozidlo príde napríklad pri krádeži?

Ak dôjde ku krádeži vozidla, tak je jedno, či ide o finančný leasing alebo o úver. Zmluva sa predčasne ukončí a poisťovňa, či už cez vinkuláciu alebo priame poistenie, poskytne poistné plnenie. Následne dôjde k zúčtovaniu a preplatok sa posiela klientovi na účet.