Kurzové riziko

 

 • zabezpečte si najvýhodnejší kurz a majte pod kontrolou riziko spojené s nepriaznivým trhovým vývojom
 • ponúkame vám možnosť dohodnúť si individuálny výmenný kurz pre aktuálnu konverziu alebo konverziu v budúcnosti
 • aktuálne informácie z trhu

Kompletná ponuka pre vás

Menová opcia – FX option

Dáme vám právo na dohodnutý obchod pri dohodnutom kurze, čím obmedzujete kurzovú stratu

 • právo na dohodnutý obchod pri dohodnutom kurze
 • obmedzujete kurzovú stratu
 • aj exotické menové páry

Menový swap – FX Swap

Kombinujte spotovú a termínovanú menovú konverziu a zabezpečte sa pred nežiaducim pohybom kurzu

 • lacnejšie využívate vlastné zdroje
 • zabezpečíte sa proti nežiaducemu pohybu kurzu

Okamžitá menová konverzia - FX Spot

Dohodnete si individuálny výmenný kurz a máte možnosť objednávky na vami požadovaný výmenný kurz

 • máte nepretržitý prehľad o vývoji kurzu
 • devízové poradenstvo
 • možnosť objednávky na vami požadovaný výmenný kurz

Termínová menová konverzia - FX Forward

Dohodnite si výmenný kurz dnes a záväzky splácate v budúcnosti

 • dohodnutie výmenného kurzu dnes, záväzky splatné v budúcnosti
 • presná projekcia vášho budúceho cash flow
 • umožnenie konverzie kedykoľvek v priebehu vopred dohodnutého časového intervalu podľa vašich potrieb