Komoditné riziko

Eliminujte riziko spojené s fluktuáciou cien energií, pohonných hmôt, kovov alebo iných komodít:

  • obchodujte s emisnými kvótami

Kompletná ponuka pre vás