Kapitálové trhy

Obchodujte na kapitálových trhoch

Kompletná ponuka pre vás

Akcie

Zhodnoťte svoj kapitál či dividendy s vyššou mierou rizika

  • vyššia miera rizika
  • možnosť kapitálového aj dividendového zhodnotenia
  • strednodobá a dlhodobá investícia

Dlhopisy a hypotekárne záložné listy

S nami máte výhodný pomer risku a zisku s dlhodobou a strednodobou investíciou

  • dlhodobá a strednodobá investícia

Štátne pokladničné poukážky - Treasury Bills

Investujte s istotou. Spoľahlivé zhodnotenie vašich prostriedkov s garanciou štátu

  • spoľahlivé zhodnotenie vašich prostriedkov
  • garancia štátom
  • riziko štátu