Ako na ekonomickú efektivitu vďaka zelenému podnikaniu? Radí Lucia Cedzo z Cyrkl

Zelené podnikanie sa stáva súčasťou bežného fungovania čoraz väčšieho počtu firiem vo svete aj na Slovensku. Napriek tomu je mnoho podnikateľov presvedčených, že transformácia na zelené podnikanie so sebou prináša zbytočné navýšenie rozpočtu. Realita však ukazuje, že investície do udržateľného rozvoja prinášajú želanú návratnosť a napomáhajú k ekonomickej efektivite.

Cieľom udržateľného podnikania je hľadať riešenia, ktoré nie sú výhodné len v krátkodobom horizonte, ale dokážu fungovať dlhodobo. Ako môže transformácia na zelené podnikanie a investície doň priniesť ekonomickú efektivitu, porozprávala na Biznis konferencii Slovenskej sporiteľne Lucia Cedzo, Consulting Team Leader v Cyrkl.

V rozhovore sa dočítate:

  • Ako začať s transformáciou na zelené podnikanie
  • Prečo je potrebné investovať do udržateľných inovácií
  • Ako znížiť náklady podniku vďaka cirkulárnej ekonomike
  • Aký odpad môžete odpredať firmám na ďalšie spracovanie
  • Pre aké podniky je energetická efektivita nevyhnutná
  • Ako na financovanie zelených inovácií

Prvý krok k zmene

Ešte predtým, ako sa pustíte do hľadania vhodných nástrojov udržateľnej zmeny, si treba určiť oblasti, v ktorých máte navrch a v ktorých, naopak, zaostávate. „Základom je analýza súčasného stavu, vďaka čomu zistíte, kde máte rezervy a čo je potrebné riešiť ako prvé. Následne, napríklad aj s pomocou vhodného partnera, nájdete miesta, ktoré viete vylepšiť alebo optimalizovať. Samozrejme, treba prihliadať aj na finančné možnosti vášho podniku,“ opisuje prvé kroky k udržateľnému podnikaniu Lucia Cedzo z Cyrkl.

Pokiaľ už poznáte oblasti, ktoré chcete vylepšiť, a máte jasne vytýčenú trajektóriu vášho biznisu, nezaobíde sa to bez investícií. To však nemusí nutne znamenať spomalenie rastu vášho biznisu. „Navýšenie výdavkov prebieha zväčša na začiatku, keď ide o vstupné investície do nových technológií, stratégií a pri odpadovom hospodárstve aj zmena manažmentu či biznis partnerov,“ objasňuje Lucia Cedzo.


Bude to novým štandardom, ktorý keď firma nespĺňa, nebude konkurencieschopná.

Zároveň, výška týchto investícií závisí od rôznych faktorov ako veľkosť podniku, segment, biznis model danej firmy a líši sa aj horizont návratnosti takýchto investícií. Takáto zmena je však nutná. „Zelené podnikanie je trend aj vzhľadom na legislatívu. Predpokladá sa, že to bude novým štandardom, ktorý keď firma nespĺňa, nebude konkurencieschopná,“ dopĺňa Lucia Cedzo.

Úspora nákladov vďaka cirkulárnej ekonomike

Vhodným spôsobom, ako vďaka zelenému podnikaniu dosiahnuť udržateľnú ekonomickú efektivitu, je postupný prechod na model obehového hospodárstva. Opotrebované výrobky a zdroje tak opätovne zapojíte do výroby alebo ich využijete ako druhotnú surovinu. Takto je možné nielen znížiť množstvo vyprodukovaného odpadu, ale tiež minimalizovať potrebu nákupov nových produktov, materiálov a surovín. To má vplyv na zníženie variabilných nákladov na výrobu a pozitívne ovplyvňuje rentabilitu nákladov (ROC – Return on Costs).

Efektívne riešenia odpadového hospodárstva hľadá Cyrkl často priamo u klienta vo výrobe. „Priamo vo výrobe zanalyzujeme, kde vzniká odpad, ako sa skladuje, a navrhneme možnosti, ako odpad separovať, upravovať a skladovať už počas výrobného procesu. Napríklad pri kontaminovanej vode sa snažíme nájsť riešenie, ako prečistiť vodu priamo na mieste, aby klient za takéto čistenie nemusel platiť,“ dopĺňa Lucia Cedzo.

Podľa McKinsey je viditeľná korelácia medzi efektívnym narábaním so zdrojmi a finančnou výkonnosťou podniku. To znamená, že zníženie nákladov na nové zdroje dokáže zlepšiť prevádzkové zisky až o 60 %.

25 tipov pre trvalo udržateľný biznis

Pokiaľ chcete začať s postupnými zmenami smerom k udržateľnosti čo najskôr, prečítajte si náš e-book, kde sme zhrnuli 25 praktických tipov pre udržateľný biznis v rôznych odvetviach. 

Odpady môžete aj odpredať

Zelené podnikanie prináša aj ďalšiu úsporu financií vďaka zefektívneniu odpadového hospodárstva. Tým je odpredaj odpadu na opätovné použitie iným podnikom. „Pre jeden podnik to môže byť odpad a pre iný zas cenný materiál, ktorý použije ako zdroj v podnikaní,“ ozrejmuje Lucia Cedzo.

Tu však platí, že to nie je vhodné pre všetky typy podnikov, kde je potrebné rôzne druhy odpadu spracovať samostatne. Preto je vhodné odpady rozdeliť na použiteľné a menej použiteľné predajné komodity.


Pre jeden podnik to môže byť odpad a pre iný zas cenný materiál.

„Pri lepších komoditách nachádzame klientom biznis partnerov a zvyšujeme im zisky z predaja dobre predajných komodít. V minulosti bol takýmto materiálom kartón, teraz drevo, plasty alebo kovy, ktoré sú ľahko recyklovateľné a môžu slúžiť ako surovina. Ťažšie predajné komodity sú materiály náročné na spracovanie, ako nebezpečné odpady, pre ktoré sú na Slovensku kapacity na spracovanie značne obmedzené,“ konštatuje Lucia Cedzo.

V súčasnosti existuje hneď niekoľko sprostredkovateľov takejto cirkulárnej výmeny, medzi ktorých patrí aj Cyrkl. „V našom trhovisku odpadov môže sám klient inzerovať odpad, ktorý chce predať, a nájsť tak vhodného odberateľa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí,“ vysvetľuje Lucia Cedzo.

Energetická efektívnosť ako ďalší spôsob úspory

Prevádzkové náklady je možné znížiť aj vďaka efektívnej energetickej výkonnosti podniku. Aj menšie zmeny ako striedme hospodárenie s vodou, svetlom či vykurovaním vám dokážu ušetriť značnú časť vášho kapitálu.

Vhodné je tiež investovať do vlastných zelených energií, akými sú napríklad fotovoltaické panely, ktoré dokážu v horizonte niekoľkých rokov priniesť želanú návratnosť investície (ROI – Return of Investment) a do budúcna vám zabezpečiť energetickú sebestačnosť.

„Pri výrobných podnikoch, ktoré spotrebúvajú množstvo energie, bez ktorej nedokážu plynule vyrábať, navyše v dobe energetickej krízy, je energetická efektívnosť o to dôležitejšia. V prípade, že majú obmedzený rozpočet, existujú rôzne dotácie a dajú sa nájsť aj vhodní investori,“ objasňuje Lucia Cedzo.

Zelená budúcnosť

Vydať sa smerom zeleného podnikania môže priniesť nové dotácie od štátu, no tiež nové partnerstvá a dodávateľov, ktorí sa snažia o udržateľnosť. Až tretina veľkých európskych podnikov sa zaviazala do roku 2050 znížiť či úplne obmedziť uhlíkovú stopu. Na tento zoznam sa budú pridávať aj ďalšie firmy, ktoré môžu byť vašimi budúcimi partnermi.

Vďaka udržateľnému prístupu dokážete tiež zvýšiť hodnotu nehmotného majetku podniku, akými sú zvýšenie reputácie značky alebo prilákanie nových ľudských zdrojov. To vedie v dlhodobom horizonte k vyšším tržbám. Potvrdzujú to aj dáta od riadiacich pracovníkov viacerých firiem v štúdii od spoločnosti SAP a Oxford Economics. Tí uviedli, že snaha o zelené podnikanie podporuje vyššiu ziskovosť ich podnikov.

Ak sa rozhodnete realizovať takéto inovatívne projekty vo vašom podniku, v Slovenskej sporiteľni vám radi pomôžeme s ich financovaním.

Matej Tóth

Lucia Cedzo

Lucia Cedzo vyštudovala oblasť biológie a ekotoxikológie na Masarykovej univerzite v Brne. Absolvovala niekoľko študentských stáží a pôsobila aj ako výskumnú pracovníčka so zameraním na vplyv pesticídov na životné prostredie. Neskôr sa stala súčasťou slovenského tímu spoločnosti Cyrkl, kde aktuálne zodpovedá za konzultácie a cirkulárne odpadové skeny. Firmám pomáha nájsť cirkulárne a efektívne riešenia pre ich odpadové materiály. Taktiež pôsobí aj ako externá Regulatory Affairs Specialist pre hodnotenie environmentálnych rizík chemických látok.