Biznis konferencia 2020


2. ročník najväčšieho biznis podujatia

Ako to vyzeralo na konferencii v roku 2020

PREDCHÁDZAJÚCE ROČNÍKY KONFERENCIE