Rodinné firmy tvoria u nás až 70 % firiem,
generačnú výmenu však prežije len každá tretia

 

Rodinných podnikov je na Slovensku prevažná väčšina. Prechod spoločnosti z rodiča na dieťa je však zdĺhavý a komplikovaný proces. Aj preto ich do druhej generácie prechádza len 30 %, do tretej dokonca iba 12 %. Na čo všetko treba myslieť a aké sú najväčšie výzvy prechodu firmy na nového nástupcu? Spolu s odborníkmi na túto problematiku sme pre vás pripravili krátky prehľad, na čo všetko sa v rámci medzigeneračnej výmeny pripraviť.

Venovať pozornosť rodinným biznisom sa oplatí – tvoria prevažnú časť moderných ekonomík

Podľa expertky na stratégiu rozvoja rodinných firiem Eriky Matwij z Inštitútu rodinného biznisu u nás nastáva prvá generačná výmena, zatiaľ čo v okolitých štátoch už dávno prebehla druhá či tretia výmena generácií.


„V súčasnosti tvoria rodinné firmy na Slovensku 60 – 70 % z celkového podielu firiem.”

Podľa spoločnosti PwC do druhej generácie prežíva menej ako 30 % rodinných podnikov. Na tretiu generáciu ich prechádza dokonca len 12 %, uvádza spoločnosť Northern Trust.

Viacgeneračou spoločnosťou je napríklad úspešná americká H. J. Heinz, pôvodne založená Henry J. Heinzom na predaj chrenu. Jeho vnuk z nej vybudoval miliardový koncern. Na Slovensku viacgeneračnú spoločnosť reprezentuje napríklad spoločnosť Lunter (bývalé Alfa Bio), stávková kancelária Niké alebo sieť predajní 101 Drogerie.

Úspešná medzigeneračná výmena si žiada nestranný pohľad

Pre správu a riadenie spoločnosti je rozhodujúce plánovanie nástupníctva. Mnoho lídrov veľmi tvrdo pracuje na vybudovaní firmy a na toto plánovanie nemá čas. Na čo je dobré sa pripraviť ešte pred samotnou výmenou?

 

1. Dajte svojim deťom adekvátne vzdelanie

Ak chcete raz prenechať svoj podnik deťom, začnite ich do procesu zapájať čím skôr. Je nevyhnutné, aby členovia rodiny, ktorí majú v úmysle podnikať, dostali explicitné vzdelanie v danom odbore, ako aj implicitné vzdelanie v rodinnom podniku i mimo neho. Pre rodinných príslušníkov je najlepšie získať skúsenosti aj mimo rodinnej firmy, prípadne ich mať v podniku niekoľko rokov bez toho, aby boli vo vedúcej úlohe. Samozrejme, za predpokladu, že sa nebudú chcieť vybrať vlastným smerom.

2. Uistite sa, že máte rovnaké vízie a obchodné ciele

Nastupujúca generácia by mala prebrať po tej staršej vízie a obchodné ciele vrátane začlenenia rodinných hodnôt. Zapájajte a vysvetľujte mladšej generácii postupy a stratégie čo najskôr. Zakladateľ advokátskej kancelárie DT Legal Dušan Tomka hovorí, že príprava začína už výchovou: „Ide o dlhodobý proces, ktorý sa nedá časovo ohraničiť. Tento proces začína už samotnou výchovou detí. Je dôležité, aby sa dieťa už od začiatku cítilo súčasťou rodiny, stretávalo sa s ňou a vedelo, že práve rodina mu poskytuje zázemie.

3. Zadefinujte si právny vzťah

Je rozdiel, či zostanete vlastníkom naďalej vy a vaše deti budú firmu viesť, alebo sa stanú majiteľmi spoločnosti ony a vy budete napríklad stratégom. Či už sa rozhodnete pre hociktorý z týchto variantov, proces právneho zadefinovania týchto krokov môže trvať mesiace až roky. Buďte preto na to pripravení a začnite čím skôr.

4. Obráťte sa na odborníka

Ideálne je obrátiť sa na odborníka, najmä ak vo vašej spoločnosti nastáva prvá generačná výmena. Legislatíva na Slovensku totiž nie je pre rodinné podniky priaznivá. Týka sa to najmä oblasti dedenia, prevodu vlastníctva z rodiča na dieťa či prípadného rozvodu manželov.

Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka Profesia.sk, najväčšieho pracovného portálu na Slovensku, odporúča: „Pri výmene vedia pomôcť HR manažéri, mentori a koučovia, ktorí sa postarajú o to, aby sa členovia rodiny dokázali vzájomne chápať, porozumeli si, a aby si tieto dva generačné svety dokázali nájsť spoločný jazyk. Dá sa to prostredníctvom koučingov a tréningov.”

Zmena vedenia by mala byť postupný a pomalý proces, nie šoková terapia

 

1. Včasná a častá komunikácia s rodinou

Bez ohľadu na to, ktorý variant prevodu firmy si zvolíte, je nevyhnutná neustála komunikácia s členmi rodiny. Človek, ktorý uvažuje o odchode zo spoločnosti, musí mať pocit, že niečo vykonal a že na tom záleží. Člen rodiny, ktorý do procesu vstupuje, zase musí cítiť, že sa pripája k trvalo udržateľnej platforme a že jeho schopnosti budú ocenené.

Odborníčka na medzigeneračnú výmenu v podnikoch Erika Matwij tiež považuje komunikáciu za kľúčovú: „Je potrebné sa rozprávať s deťmi, aj keď sú v pubertálnom veku, či majú vôbec záujem sa dostať do rodinnej firmy. A ak majú záujem, treba to podporiť štúdiom a infiltrovať ich do vnútra firmy, aby viac cítili DNA podniku.

2. Dajte si spoločnosť ohodnotiť

Pri prevode spoločnosti z rodičov na deti je dôležité poznať hodnotu spoločnosti. Okrem správy majetku a daňového plánovania je to dôležité pre rodiny, v ktorých nie všetci členovia druhej alebo tretej generácie sú do podnikania zapojení, keďže hodnota spoločnosti sa pravdepodobne stane súčasťou ich dedičstva. Tiež je dôležité zanalyzovať situáciu vo firme a poznať kľúčových ľudí pre spoločnosť.

3. Zamedzte odchodu kľúčových zamestnancov

Dôležitým prvkom plynulého prechodu je udržanie si kľúčových zamestnancov. Povedzte preto o nástupníctve zamestnancom čo najskôr, tí sa totiž tiež musia na proces zmeny pripraviť. Zosúladenie rodinných príslušníkov ako vlastníkov a zamestnancov má potenciál spôsobovať rozbroje, prípadne môže spôsobiť odchod kľúčových zamestnancov, ktorí môžu založiť konkurenčnú spoločnosť.

Aby ste tomu zabránili, vytvorte si plán na udržanie zamestnancov, zvážte možnosť nechať zamestnancov podpísať dohodu o ochrane dôverných informácií či vytvoriť stimuly vo forme napríklad odmien pre výkonných pracovníkov alebo bonusov.

Nový pohľad na biznis
 

Nastupujúca generácia, ktorá získala adekvátne vzdelanie či prax v podobnej spoločnosti, ako je tá vaša, môže do firmy vniesť nový pohľad na vedenie podniku, efektívnosť výroby či manažment zamestnancov. Je veľa dobrých príkladov, keď z relatívne malých, dobre etablovaných firiem vybudujú ich vnuci veľké spoločnosti so stovkami zamestnancov.

Nové technológie, ktoré môžu naštartovať vaše podnikanie

Mladšia generácia rada implementuje nové technológie. Technologická adaptácia spoločnosti často umožní predbehnúť svoju konkurenciu. Tempo, ktorým sa technologické zmeny dejú, sa zvyšuje a má potenciál ovplyvniť každé podnikanie. Schopnosť ľahko sa prispôsobiť bude rozhodujúca pre úspech väčšiny podnikov v budúcnosti.
 

Ako udržať nielen zdravý biznis, ale aj dobré vzťahy v rodine

Medzigeneračná výmena prináša so sebou hneď niekoľko výziev. Tie sa však dajú predpokladať a rodina aj podnik ich spoločne zvládnu, ak sa na ne vopred pripravia. Pomôcť im v tom vie aj založenie rodinnej rady alebo rodinné stretnutia, ktoré sú facilitované a otvára sa na nich konkrétny problém.

Erika Matwij vysvetľuje: „Najvážnejšou výzvou sú vzťahy medzi príslušníkmi rodiny, pretože je tam vzájomná rivalita. Či už deti verzus rodičia, alebo samotní súrodenci proti sebe. Ďalšou veľkou výzvou je, akým spôsobom ustáť, aby dieťa, ktoré prišlo do firmy, malo naozaj rešpekt zamestnancov a okolia. Sú to záležitosti, ktoré sú behom na dlhé trate. Dajú sa riešiť, budovať a otvárať napríklad na rodinných radách, ktoré zakladám s rodinami pri takomto procese.”

Dušan Tomka tvrdí, že najväčšou výzvou nie je úspech v podnikaní, ale odovzdanie podniku rodine. Zároveň dodáva: Zvládajú to rodiny, ktoré sú silné nielen navonok, ale aj vnútorne. To znamená, že majú otvorenú komunikáciu, deti sú vedené k otvorenosti a stále cítia zázemie rodiny. Takáto firma to zvládne. Firma, ktorá sa rozhodne vychovávať deti systémom tzv. zlatej mládeže, to nezvládne, nech má akýchkoľvek poradcov.”

S čím vám vie pomôcť Slovenská sporiteľňa:

  • finančné poradenstvo pri výmene v rámci rodiny,
  • na mieru šité financovanie pri prevzatí firmy investorom,
  • odporučenie externých poradcov, ktorí pomáhajú pri daňových, právnych, účtovných otázkach.