Budúcnosť práce je tu: Čo nás čaká a na čo sa pripraviť

 

Práve teraz podľa mnohých ekonómov a futurológov vstupujeme do obdobia štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorú Eric Brynjolfsson a Andrew McAfee označili aj ako druhý vek strojov.

Prvá priemyselná revolúcia odštartovala v 18. storočí, keď ľudstvo využilo na mechanizáciu parný pohon. Ak hovoríme o druhej priemyselnej revolúcii, hovoríme o konci 19. storočia, keď sme na vytvorenie sériovej výroby zužitkovali elektrickú energiu. Tretia revolúcia zase použila v 70. rokoch minulého storočia elektroniku a informačné technológie na automatizáciu výrobných procesov. 

Štvrtá revolúcia dnes stavia na tej tretej, existuje však niekoľko dobrých dôvodov, prečo ich od seba odlišovať. Zásadný rozdiel spočíva v tom, že kým v minulosti stroje nahrádzali ľudí skôr vo fyzickej práci, dnes vedia informačné technológie nahradiť a prekonať čoraz väčšie spektrum kognitívnych zručností. A postupne sa rozširujú aj do oblastí, ktoré sme predtým považovali za vyslovene ľudskú doménu ako učenie, analytické myslenie či komunikácia. Kľúčové je aj samotné tempo zmien, ktoré vykazuje v porovnaní s ostatnými priemyselnými revolúciami skôr exponenciálny ako lineárny rast.

Kľúčové technológie 4. priemyselnej revolúcie

  • umelá inteligencia
  • robotika
  • blockchain
  • 3D tlač
  • internet vecí
  • bio a nanotechnológie
  • kvantové počítače
  • rozšírená realita a nové „smart” zariadenia
  • edge a cloud computing
  • big data analytika

Predpokladá sa, že nové technológie dokážu už v blízkej budúcnosti automatizovať aj prácu, ktorá dnes vyžaduje vysoko vzdelaných odborníkov, ako sú lekári či právnici. Ušetrené pritom nemusia byť ani zručnosti, ktoré si tradične spájame s duševným či emočným prežívaním človeka ako intuícia, empatia či kreativita. Umelá inteligencia už dnes dokáže šoférovať autá, maľovať obrazy či komponovať hudbu.

Nové technológie a každodenný pracovný život

S príchodom doby technologickej rastú obavy z toho, čo tento vývoj bude znamenať pre súčasný trh práce. Zatiaľ čo niektorí futurológovia veria, že umelá inteligencia a automatizácia povedú k zániku miliónov pracovných miest, iní tvrdia, že aj v dlhodobom horizonte budú generovať množstvo nových príležitostí a prispejú k nárastu blahobytu celej spoločnosti.

Futurológ George Muir v rozhovore pre Slovenskú sporiteľňu dokonca vyslovil myšlienku, že umelá inteligencia bude v budúcnosti pracovať za nás, čo by malo ľudstvu priniesť omnoho viac voľného času. Ten budeme môcť venovať sebe a svojim koníčkom.

 

Tak či onak – o tom, že nové technológie podobu práce zmenia, niet pochýb. Otázkou je ako. Pri takomto tempe zmien predpovedať čokoľvek nie je jednoduché. Napriek tomu už dnes existuje niekoľko výrazných trendov, od ktorých môžeme očakávať, že sa budú v budúcnosti len prehlbovať.

Firemné štruktúry musia byť omnoho flexibilnejšie

Spoločnosti budú veľmi pravdepodobne mať úplne odlišné organizačné štruktúry ako dnes. Špecifické pracovné pozície a rigidné usporiadanie podnikových útvarov zrejme nahradia projektovo-orientované tímy, ktoré budú vznikať a zanikať v súvislosti s konkrétnou úlohou či projektom.

Práca na viacerých „fuškách“ bude bežná

Budúce generácie budú mať celkom odlišný pohľad na to, čo to znamená byť zamestnancom. Pre mladých ľudí bude celkom prirodzené pracovať v rámci jednej firmy na rozličných pozíciach a pracovných úlohách. Trendom budúcnosti budú aj jednorazové, rýchle a krátke dodávky služieb a tovarov od nezávislých dodávateľov a freelancerov.

Firmy budú požadovať „mäkké” zručnosti

Keďže sa bude len veľmi ťažko odhadovať, aké pracovné pozície budú potrebné o 5 či 10 rokov, dopyt bude najmä po kreatívnych ľuďoch, ktorí sú schopní samostatného rozhodovania a pružného myslenia. Zamestnávatelia budú klásť čoraz väčší dôraz na znalosti, ktoré nie sú tak jednoducho nahraditeľné automatizáciou, ako kritické myslenie, prezentačné zručnosti či schopnosť pracovať v tíme.

Celoživotné vzdelávanie je nutnosť

Doterajší vzdelávací systém fungoval spôsobom, že človek v mladosti vychodil školu, a potom celý život pracoval v odbore, ktorý vyštudoval. Transformácia práce však prebieha takým rýchlym tempom, že si čoskoro s jednou špecializáciou len ťažko vystačíme. Je celkom možné, že v budúcnosti sa budú obdobia práce a štúdia striedať, a to v priebehu celého života. Ak chcú byť firmy v budúcnosti konkurencieschopné, mali by prepracovať a prehĺbiť svoje vzdelávacie programy pre zamestnancov.

Pracoviská budúcnosti budú o ľuďoch

Keďže technológie už dnes mnohým zamestnancom umožňujú pracovať z pohodlia domova, zamestnávatelia budú nútení hľadať spôsoby, ako zatraktívniť pracovné priestory (v prípade, že vôbec nejaké budú chcieť mať). Ak chcú firmy motivovať ľudí, aby trávili čas v práci, potrebujete vytvoriť prostredie, kde sa ľudia budú cítiť ešte príjemnejšie ako doma.

Prečo je dôležité inovovať

Pred viac ako 50 rokmi Američan Gordon Moore formuloval slávnu vetu: 


„Po­čet tran­zis­to­rov in­teg­ro­va­ných v jed­nom či­pe o rov­na­kej plo­che sa zdvojnásobuje každé dva roky.“

Moorov zákon je dnes v priemysle polovodičov všeobecne uznávaný a aplikovateľný aj na predpovedanie vývoja tempa rastu kapacity a množstva inovácií v iných technologických odvetviach.

Ak sa technológia reálne vyvíja exponenciálnym tempom, potom spoločnosti, ktoré novú technológiu implementujú, by sa podľa kanadského podnikateľa Salima Ismaila dali označiť ako exponenciálne organizácie. Tieto firmy vďaka inováciám rastú v súčasných podmienkach približne 10-krát rýchlejšie ako ich konkurencia, pričom pracujú s omnoho nižšími nákladmi a vyššími obratmi na zamestnanca. Patria medzi ne napríklad Amazon, Airbnb, Uber či Netflix.

Odpoveď na otázku, prečo by firmy mali inovovať, je teda jednoduchá. Inovácie totiž budú v silnej konkurencii nevyhnutnou podmienkou prežitia.