Hotovosť

Pre vklady hotovosti na váš účet, alebo účet iného príjemcu v našej banke vám ponúkame riešenie vkladov v hotovosti prostredníctvom

  • uzatvoreného obalu
  • nočného trezoru
  • zvoz hotovosti certifikovanou bezpečnostnou agentúrou priamo do NBS

Kompletná ponuka pre vás

Nočný trezor

Vaša hotovosť na bezpečnom mieste

  • moderné samoobslužné zariadenie
  • rýchla, bezpečná a jednoduchá manipulácia  
  • vklad hotovosti v akejkoľvek výške· 
  • trezor otvoríte svojím bezpečnostným kódom

Uzatvorený obal

Naša banka ponúka zber a spracovania hotovostných vkladov firemných klientov na obchodnom mieste.

Hotovosť v pobočke

Miesta, kde môžete realizovať všetky hotovostné operácie 

  • vklady hotovosti
  • výbery hotovosti
  • pokladničné služby

Zber a spracovanie hotovosti bezpečnostnou agentúrou — s licenciou NBS

Zber a spracovanie hotovosti bezpečnostnou agentúrou s licenciou NBS.

Spôsob spracovania tržieb spočíva v zabezpečení zvozu hotovosti a spracovania bezpečnostnou firmou a pripísania tejto hotovosti na účet klienta vedený v našej banke.