Hotovosť

Pre vklady hotovosti na váš účet, alebo účet iného príjemcu v našej banke vám ponúkame riešenie vkladov v hotovosti prostredníctvom:

  • uzatvoreného obalu
  • nočného trezoru
  • zvoz hotovosti certifikovanou bezpečnostnou agentúrou priamo do NBS

Kompletná ponuka pre vás