Povolené prečerpanie pre podnikateľov

Na vašom účte sa môže skrývať viac, ako sa zdá. Získajte ľahko dostupné zdroje, ktoré budete mať stále k dispozícii:

 • rýchle poskytnutie s minimálnym počtom požadovaných dokladov
 • výška povoleného debetu sa odvíja predovšetkým od realizovania platobného styku na podnikateľských účtoch vedených v našej banke
 • určený aj pre klientov bez uceleného účtovného obdobia, ak využíva podnikateľský účet v našej banke aspoň 6 ucelených kalendárnych mesiacov

Výhody povoleného prečerpania pre podnikateľov

 • určený pre klientov, ktorí majú v našej banke podnikateľský účet aspoň 6 ucelených kalendárnych mesiacov,
 • výšku stanovujeme podľa vybraných kreditných obratov na vašom podnikateľskom účte vedenom v našej banke, najviac do výšky 10 % z ročných tržieb za posledné ukončené účtovné obdobie,
 • výšku vášho povoleného prečerpania pravidelne prehodnocujeme podľa kreditných obratov na vašom podnikateľskom účte vedenom v našej banke,
 • poskytuje sa aj pre začínajúcich podnikateľov, max. do výšky 8 500 eur,
 • poskytuje sa bez zabezpečenia nehnuteľným majetkom,
 • deň konečnej splatnosti je určený bankou,
 • nie je potrebné preukazovať účel použitia finančných prostriedkov,
 • úver sa spláca priebežne automaticky pripísaním došlých platieb na účet,
 • splatenú časť úveru je možné kedykoľvek opätovne čerpať.

Aj začínajúcim firmám bez predchádzajúcej podnikateľskej histórie môžeme poskytnúť úverové produkty s možnosťou školenia a konzultácie k príprave podnikateľského zámeru. Viac o programe pre začínajúcich podnikateľov na www.zacinamepodnikat.sk.