Krátkodobý termínovaný úver (fixná tranža)

Úver na krátkodobé financovanie:

 • vykryjete ním pružne a efektívne vaše prevádzkové potreby
 • čerpať môžete aj niekoľko termínovaných úverov naraz
 • výhodná úroková sadzba

Výhody Krátkodobého termínovaného úveru (fixná tranža)

 • úverom vám poskytneme časť finančných prostriedkov zo schváleného úverového rámca, ktoré čerpáte v súlade s vašimi aktuálnymi prevádzkovými potrebami,
 • môžete čerpať aj niekoľko termínovaných úverov naraz,
 • termíny čerpania a splatnosti úverov nastavíme podľa vašich požiadaviek,
 • splatnosť úveru 14 dní – 365 dní,
 • istinu a úroky splatíte jednorazovo bezhotovostne odpisom z bežného účtu v deň splatnosti termínovaného úveru,
 • v prípade schváleného bezúčelového čerpania úveru, nesledujeme účel použitia prostriedkov.

Úver môžete použiť aj:

 • na kontraktové financovanie (avšak tu už sledujeme účel použitia),
 • na financovanie skladiskových záložných listov.

Súvisiace produkty