AGRO KTK


Financovanie poľnohospodárov na dobu neurčitú:

 • slúži na vykrytie bežných prevádzkových potrieb poľnohospodárov
 • poskytujeme ho so zvýhodnenou úrokovou sadzbou

AGRO KTK


Financovanie poľnohospodárov na dobu neurčitú:

 • slúži na vykrytie bežných prevádzkových potrieb poľnohospodárov
 • poskytujeme ho so zvýhodnenou úrokovou sadzbou

Výhody AGRO KTK

 • úverom sa dá preklenúť časové obdobie medzi potrebou financovania prevádzky poľnohospodárskeho podniku a časom reálneho vyplatenia podpory z Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA),
 • úver zabezpečí možnosť plynulého financovania v čase nevyhnutných výdavkov súvisiacich so sezónnym charakterom poľnohospodárskej činnosti,
 • banka nesleduje účel použitia finančných prostriedkov,
 • o úver je možné požiadať kedykoľvek počas roka (aj v čase pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory z PPA),
 • úver je možné čerpať až do výšky 100 % z očakávaných platieb z PPA,
 • úver sa poskytuje na dobu neurčitú, pričom každoročne sa posudzuje výška financovania v závislosti od aktuálnej výšky priznaných dotácií z PPA v danom roku,
 • úver je možné čerpať nepretržite aj po pripísaní platieb z PPA na účet klienta.

Súvisiace produkty