Financovanie prevádzkových potrieb

Riešenia na financovanie prevádzky a na vytvorenie finančnej rezervy na pokrytie výkyvov vo vašom cashflow

 • nastavenie čerpania podľa stanovených období - sezónnosť
 • krátkodobé financovanie prevádzky aj menších rozvojových projektov
 • riešenia pre nákup zásob

Kompletná ponuka pre vás

Vyberte si možnosť, ktorá vás zaujíma:
Všetko
Vyberte výšku obratu vašej firmy
Všetky
Počet nájdených produktov:

Kontokorentný úver

Majte peniaze v zálohe po celý rok vo forme povoleného debetu na bežnom účte. Požičiate si tak kedykoľvek a bez zmlúv

 • efektívny nástroj pružného riadenia cash flow
 • poskytuje ľahko dostupné zdroje na krytie prevádzkových potrieb 24 hodín denne 365 dní v roku bez nutnosti navštíviť obchodné miesto banky
 • nie je potrebné preukazovať účel použitia finančných prostriedkov 
 • úver sa spláca priebežne automaticky pripísaním došlých platieb na účet
 • splatenú časť úveru je možné kedykoľvek opätovne čerpať

Povolené prečerpanie pre podnikateľov

Na vašom účte sa môže skrývať viac, ako sa zdá. Získajte ľahko dostupné zdroje, ktoré budete mať stále k dispozícii.

 • rýchle poskytnutie s minimálnym počtom požadovaných dokladov
 • výška povoleného debetu sa odvíja predovšetkým od realizovania platobného styku na podnikateľských účtoch vedených v našej banke
 • určený aj pre klientov bez uceleného účtovného obdobia, ak využíva podnikateľský účet v našej banke aspoň 6 ucelených kalendárnych mesiacov

Krátkodobý termínovaný úver (fixná tranža)

Požičajte si od nás maximálne na rok a na konci splaťte celú sumu automatickým odpisom z bežného účtu

 • vykryjete ním pružne a efektívne vaše prevádzkové potreby 
 • čerpať môžete aj niekoľko termínovaných úverov naraz
 • výhodná úroková sadzba

Splátkový úver pre klientov s obratom do 1 mil. EUR

Vašej prevádzke nikdy nemusia chýbať prostriedky. Nespomaľujte a využite úvery na pokrytie svojich prevádzkových a investičných nákladov.

 • umožní vám aj pri nedostatku vlastných zdrojov plynulo financovať prevádzkové a investičné potreby a to formou účelového alebo bezúčelového úveru
 • plán čerpania úveru môžeme nastaviť podľa vašich požiadaviek
 • úver môžete získať aj bez zabezpečenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom 
 • úroky budete platiť len z čerpanej výšky úveru

Preklenovací úver pre poľnohospodárov

Poskytneme vám financie vtedy, keď to potrebujete. Budete ich tak mať k dispozícii ešte pred úhradou z PPA

 

 • vykryjete ním pružne a efektívne vaše prevádzkové potreby
 • čerpať môžete aj niekoľko termínovaných úverov naraz
 • výhodná úroková sadzba

 

Prevádzkový splátkový úver

Ak vám niečo v prevádzke chýba, doplňte to. S prevádzkovým splátkovým úverom pokryjete všetky sezónne výkyvy

 • umožňuje plynulé financovanie prevádzkových potrieb
 • získate ním chýbajúce zdroje na plánované rozšírenie vašej výrobnej alebo obchodnej činnosti
 • pokryje vám zvýšené finančné potreby v určitom období z dôvodu sezónneho charakteru vašej podnikateľskej činnosti
 • rýchle spracovanie žiadosti o úver do 500-tisíc €

Financovanie kontraktov

 • zvýšte svoju konkurencieschopnosť prefinancovaním kontraktu
 • prefinancujte si až 80 % z výšky kontraktu
 • postaráme sa o celý obchodný cyklus až po zaplatenie