Financovanie prevádzkových potrieb


Riešenia na financovanie prevádzky a na vytvorenie finančnej rezervy
na pokrytie výkyvov vo vašom cashflow:

  • nastavenie čerpania podľa stanovených období – sezónnosť
  • krátkodobé financovanie prevádzky aj menších rozvojových projektov
  • riešenia pre nákup zásob

Financovanie prevádzkových potrieb

Riešenia na financovanie prevádzky a na vytvorenie finančnej rezervy na pokrytie výkyvov vo vašom cashflow:

  • nastavenie čerpania podľa stanovených období – sezónnosť
  • krátkodobé financovanie prevádzky aj menších rozvojových projektov
  • riešenia pre nákup zásob