ErsteConfirming (reverzný faktoring)


Výhodné riešenie pre firemných klientov a ich dodávateľov

Čo je ErsteConfirming

Pre mnohých firemných klientov sa optimalizácia pracovného kapitálu stáva v súčasnosti jedným z najdôležitejších cieľov. Zabezpečenie dostatočnej likvidity, zlepšenie finančných výsledkov a zabezpečenie stabilného dodávateľského reťazca sú hlavné záujmy odberateľov a ich dodávateľov.

Existuje však „prirodzený“ konflikt záujmov medzi odberateľmi a ich dodávateľmi v súvislosti s dohodou o platobných podmienkach. Dodávatelia chcú prijať platbu čo najskôr, zatiaľ čo odberatelia majú záujem posunúť termín úhrady a platiť za tovary a služby neskôr. ErsteConfirming pomáha vyriešiť tento konflikt – v prospech oboch partnerov.

Odberateľ: chcem zaplatiť neskôr. Dodávateľ: chcem čo najskôr prijať úhradu. Dátum splatnosti. Dátum úhrady.

ErsteConfirming je nová, plne automatizovaná služba prinášajúca výhody obchodným partnerom v rámci ich odberateľsko-dodávateľských vzťahov. Poskytuje dodávateľom možnosť okamžitého preplatenia faktúr ešte pred dátumom ich splatnosti v hodnote fakturovanej čiastky zníženej o diskont.

Výhody

Dodávatelia

  • Rýchly, jednoduchý a flexibilný systém financovania
  • Zlepšenie likvidity a finančných ukazovateľov
  • Lepší manažment cash flow
  • Nižšie náklady financovania
  • Eliminácia platobného rizika

Odberatelia

  • Bezpečnejšia dodávateľská základňa a stabilita dodávateľského reťazca, lepšie vzťahy s dodávateľmi
  • Lepšia vyjednávacia pozícia pri rokovaní s dodávateľom
  • Možnosť predĺžiť platobné podmienky
  • Pozitívny vplyv na hlavné finančné ukazovatele a rating
  • Jednoduchšií manažment platieb

Registrácia/Prihlásenie

Kontakt

Radi vám poskytneme ďalšie informácie o platforme ErsteConfirming, ako aj informácie o predpokladoch a podmienkach.

Slovenská sporiteľňa, a.s.

obchodné financovanie

Tel.: +421 2 4862 4815

         +421 2 4862 4767

E-mail: ersteconfirming@slsp.sk

Súvisiace produkty