Splátkový úver pre klientov s obratom do 1 mil. eur

Finančná injekcia určená na financovanie investičných alebo prevádzkových potrieb:

 • umožní vám aj pri nedostatku vlastných zdrojov plynulo financovať prevádzkové a investičné potreby, a to formou účelového alebo bezúčelového úveru
 • plán čerpania úveru môžeme nastaviť podľa vašich požiadaviek
 • možnosť „ušiť“ na mieru splátkový kalendár, t. j. určiť výšku a periodicitu jednotlivých splátok s ohľadom na finančné toky vašej firmy
 • úver môžete získať aj bez zabezpečenia hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom
 • úroky budete platiť len z čerpanej výšky úveru
 • určený aj pre „neklientov” banky

Výhody splátkového úveru pre klientov s obratom do 1 mil. EUR

V prípade poskytnutia bezúčelového úveru:

 • nesledujeme účel použitia finančných prostriedkov,
 • úver poskytneme jednorazovo po splnení podmienok čerpania, nie je potrebné predložiť žiadosť o čerpanie,
 • v prípade úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnostiam – lehota splatnosti až do 15 rokov,
 • v prípade nezabezpečených úverov – lehota splatnosti do 6 rokov.

V prípade poskytnutia účelového úveru:

 • úverom môžete financovať vaše dlhodobejšie zámery – rekonštrukčné práce, výstavbu, kúpu nehnuteľnosti a pod.,
 • možnosť „ušiť“ na mieru splátkový kalendár, t. j. určiť výšku a periodicitu jednotlivých splátok s ohľadom na finančné toky vašej firmy,
 • preukazovanie účelu úveru pri čerpaní,
 • lehota splatnosti až do 15 rokov.

Pre rozbeh alebo ďalší rozvoj vášho podnikania môžete požiadať ešte o výhodnejšie úvery do 25 000 €
bez zabezpečenia majetkom vďaka podpore z Európskej únie.

Podporované financovanie využíva podporu Európskej únie v rámci záručného nástroja zriadeného podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (ďalej len „EaSI“), ako aj podporu Európskeho fondu pre strategické investície (ďalej len „EFSI“) zriadeného v rámci Investičného plánu pre Európu. Účelom EFSI je prispievať k podpore financovania a realizácie produktívnych investícií v Európskej únii a zabezpečiť lepší prístup k financovaniu.

Aj začínajúcim firmám bez predchádzajúcej podnikateľskej histórie môžeme poskytnúť úverové produkty s možnosťou školenia a konzultácie k príprave podnikateľského zámeru. Viac o programe pre začínajúcich podnikateľov na www.zacinamepodnikat.sk.

Súvisiace produkty