Spolufinancovanie projektov podporovaných z fondov EÚ

  • krátkodobé prekleňovacie úvery
  • dlhodobé splátkové úvery

Výhody

  • spolufinancujeme projekty podporované z fondov EÚ v rámci Programu rozvoja vidiekaprojekty revitalizácie krajiny a obnoviteľných zdrojov (vrátane poradenstva),
  • financovanie riešime formou krátkodobých prekleňovacích úverov na predfinancovanie nenávratného finančného príspevku alebo dlhodobých splátkových úverov na spolufinancovanie projektu.

Súvisiace produkty